CRM associëren we al snel met het bedrijfsleven. Maar ook binnen de gezondheidszorg wordt een krachtige CRM-software steeds belangrijker. Zorginstellingen moeten zich aanpassen aan de veranderde omstandigheden. Aan groeiende financiële lasten en de toename van onderlinge concurrentie. Relaties met cliënten, maar ook doorverwijzers zoals huisartsen, moeten goed onderhouden worden om te overleven in deze branche. Een goed CRM-systeem biedt hierin uitkomst.

Profileren

Het is allang niet meer vanzelfsprekend dat de huisarts in plaats X zijn cliënten, automatisch doorverwijst naar de zorginstelling in plaats X. Zij verwijzen steeds vaker door op basis van gemaakte afspraken, prijs en specialisatie, in plaats van op afstand. Daardoor moeten zorginstellingen zich beter profileren en in staat zijn een commercieel proces te kunnen borgen.

Commerciële kansen

Het juiste CRM-systeem kan de samenwerking tussen de zorginstellingen en de relaties versterken. Zo biedt het CRM met inzicht in de gehele klant- en cliënthistorie een stukje analyse van het databestand. Het brengt onder meer in kaart welke verwijzers wel of niet naar zorginstelling X verwijzen en welke cliënten wel of niet terugkomen. Kortom; het CRM brengt nieuwe commerciële kansen in kaart.

Van ‘vies’ naar ‘broodnodig’

Waar CRM en sales in de zorg ooit, in een ver verleden, nog als vieze woorden werden beschouwd, zijn ze nu broodnodig om te overleven. Waar kies jij voor? Blijf je achter of ga je mee?

Wij helpen de zorg graag vooruit. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.