Steeds vaker krijg ik van klanten de vraag: ‘Zeg Rick, kunnen we hier niet ook een blokje van maken?’ Fantastisch vind ik het, want zij omarmen onze methodologie en daarmee de kern van ons bedrijf. Het zit hem immers in de naam: in behapbare blokjes (BlockX) bouwen wij aan de toekomst. En dat werkt! Aan lange implementatietrajecten doen we niet. Flexibel, stap voor stap, blok voor blok, bouwen wij aan de software van nu. Hoe we dat doen? Succesvoller, sneller en goedkoper.

Multidisciplinair geheim

Onze implementatiemethodiek draait om een multidisciplinaire samenwerking. Deze bestaat uit de vier kennisdomeinen: business (waar wil jij als organisatie naartoe?), functioneel (de vertaling naar inrichting en software), adoptie en technologie. Deze vier aparte competenties voegen wij, in aparte blokken, samen om een applicatie succesvol te maken. Hiermee doorbreken we de traditionele implementatiemethodiek en voorkomen we (te) grote en (veel te) dure trajecten. Door een implementatie op te knippen in kleine blokjes, borgen we de scope, de kosten en het resultaat. En zijn er tijdens het traject nieuwe inzichten? Geen probleem, dan voegen we simpelweg een extra blokje toe. Zo blijft het behapbaar voor iedereen.

Behapbaar voor de medewerkers

De implementatie van nieuwe software heeft natuurlijk impact op het werk van de medewerkers. Dagelijks werken zij met programma’s die ineens op de schop gaan. Door zo’n intensieve verandering op te knippen in kleine blokjes, is de impact voor de medewerkers minder groot. We nemen ze stap voor stap mee in het traject. Dat biedt rust én bovenal de mogelijkheid tot extra wensen, in de vorm van extra blokjes.

In lijn met de technologische ontwikkelingen

Niet alleen de wens van de klant verandert tijdens een implementatietraject, maar ook de wereld om ons heen én de software van Microsoft. Platformen van Microsoft staan zelden stil. Definieer je vandaag een project, dan is dat over een half jaar eigenlijk alweer verouderd in ‘Microsoftbegrippen’. Door in blokjes te werken, been je veranderingen gemakkelijker bij. Zo blijf je bij de tijd.