Steeds vaker kloppen organisaties bij ons aan die kampen met capaciteits- en budgetteringsproblemen. Het ontbreekt hen aan een juiste voorspelling van de toekomstige vraag naar hun product of dienst. Zij vragen zich nu in het wilde weg af: hoeveel werk hebben we straks? Doodzonde en onnodig. Een goede forecast biedt uitkomst. Het biedt betrouwbare informatie over de toekomstige kansen en risico’s. Het zorgt ervoor dat ook jouw onderneming wendbaarder wordt. Hoe jij dit invult?

De vicieuze cirkel

Volgens managing director Rick Stevens hebben tal van organisaties geen flauw benul van de te verwachten omzet in een bepaalde periode. Dat leidt tot onder meer capaciteits- en budgetteringsproblemen: “Het gebrek aan inzicht ebt door in organisaties. De productieafdeling loopt over, kampt met overuren en uitval. Met als gevolg; een te late levering bij klanten. Deze cirkel is vicieus, moet doorbroken worden. Maar hoe? Middels forecasting.

Een goede forecast

De grote uitdaging van forecasting is het bepalen van variabelen die relevant zijn voor jouw onderneming. In een goede forecast probeer je zoveel mogelijk variabelen mee te nemen. Dat heeft te maken met geld, maar ook met bijvoorbeeld het aantal uren dat jij nodig hebt om jouw product te kunnen produceren. Al die variabelen samen, bieden jou in- en overzicht.

Hoe begin je?

Hoe je jouw forecast start? Aan de saleskant. Ga voor een een beter zicht op de verkoop en variabelen die hierin een rol spelen. Hoe? Door twee factoren meetbaar te maken: Je orders en Je geplande orders. Oftewel: hoeveel verwacht jij te verkopen en hoeveel heb je al verkocht? Kijk daarbij naar de capaciteit van de productie en projectorganisatie. Hoeveel daarvan is al bezet en hoeveel nog vrij? Kortom; hoeveel werk heb jij straks? En wat kun jij daadwerkelijk toezeggen aan jouw klanten?”