Ook voor revalidatiecentra kan BlockX wat betekenen! Ben je het overzicht kwijt in alle klantcontacten? Communiceer je decentraal? Een betere klantbeleving? Laat BlockX je helpen!

Wist je dat we bij BlockX veel kunnen betekenen voor revalidatiecentra? De uitdaging bij revalidatiecentra is vaak grip houden op communicatiestromen. Er wordt gecommuniceerd via verschillende afdelingen en het overzicht is weg waardoor klanten langer moeten wachten op antwoorden en een omslachtig klantcontact ervaren. Vervelend dus!

Voor elke afdeling één klantcontact? Dat kan anders!

We komen het regelmatig tegen, elke afdeling heeft een eigen secretariaat en werkwijzen om vragen af te handelen. Het probleem? Niet de hard werkende secretariaten, wel de tools die zij voorhanden hebben om eenvoudig te kunnen werken. Hoe mooi zou het zijn als alle informatie over de klant zichtbaar wordt voor elke medewerker? In één centraal systeem voor alle secretariaten?

BlockX biedt dé oplossing!

Als oplossing bieden wij één centraal klantcontactcentrum op basis van Dynamics 365. Dit centrale klantcontactcentrum is een systeem dat draait op de software genaamd Dynamics 365. De software Dynamics 365 werkt samen met Office 365, dat klinkt waarschijnlijk wat bekender in de oren. 
Werk je nog niet met Dynamics 365? Geen probleem, dit is eenvoudig toe te voegen! 

Wat doet een centraal klantcontactcentrum nou?

Het grootste voordeel van een centraal klantcontactcentrum is zorgen voor overzicht en een goed volgsysteem waardoor een optimale klantbeleving geborgd blijft.
Al het klantcontact binnen het revalidatiecentrum wordt  opgeslagen en afgehandeld in 1 en hetzelfde systeem. Dit houdt in dat elke mail, elk telefoontje en elke klant wordt opgeslagen onder de openstaande “case”. We noemen dit “casegericht werken” vergelijkbaar met “zaakgericht werken” zoals dit in andere omgevingen ook wel genoemd wordt.  Een case in het centrale klantcontactcentrum bevat alle informatie over 1 klant. 

Verbinden met je telefoon centrale?

Om het nog eenvoudiger te maken verbinden we het systeem met een telefooncentrale zodat als de telefoon gaat je direct ziet wie er belt en of er al een case open staat. 

Voorbeeld van toepassing

Elke dag krijg je als revalidatiecentrum veel vragen via email, telefoon en bezoeken aan de balie. Belt er een klant? Dan krijgt deze de eerste keer medewerker A aan de telefoon. De klant belt een week later nog eens, maar krijgt nu medewerker B aan de telefoon. Medewerker B weet niet wat er tussen de klant en medewerker A is besproken. Met het centrale klantcontactcentrum kan medewerker A alle besproken informatie vastleggen en zo kan medewerker B hier ook bij. Op deze manier hoeft de klant maar één keer zijn verhaal te vertellen. Of indien de vraag niet direct kan worden beantwoord wordt er gemakkelijk een “case” aangemaakt die de organisatie rond kan gaan om alle juiste informatie te verzamelen en die in 1 keer goed te beantwoorden.
Daarnaast geeft het centrale contactcentrum ook inzicht in historie van vragen en contactmomenten. 

Zie jij hier voordelen in voor jouw organisatie?

Neem dan gerust contact met ons op!

Neem contact op!